Een ouderinitiatief

‍Omdat de Villa in een omgeving staat waarvan het winkelcentrum, de bruggen en straten namen hebben van componisten of iets anders wat met muziek te maken heeft, vonden we het een leuk idee om dat ook te gebruiken voor ons wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking. 

De bewoners, acht personen, ieder met zijn/haar eigen inbreng en “eigen instrument”. Samen vormen zij een groep en bewonen hetzelfde huis! In de muziek vormt een octet een groep waarbij zij met verschillende muziekinstrumenten samen een harmonisch orkest vormen. We hopen dat de bewoners, ieder met zijn of haar eigen identiteit, harmonisch samen kunnen zijn, net als in een octet!