DOELSTELLING VAN HET PROJECT

Een zo duurzaam mogelijke woonvoorziening voor onze kinderen verwezenlijken, die tevens levensloop bestendig is. Geïntegreerd binnen de samenleving. We hopen dat de bewoners zich daar, in een prettige en warme sfeer, echt thuis kunnen voelen! Zowel in hun eigen appartement als in de gemeenschappelijke ruimte, met elkaar. En we hopen dat ze ook integreren in de omgeving waar ze wonen.

Klik op het PDF logo "Projectplan" om het hele projectplan te lezen.

VISIE VAN ONS WOONINITIATIEF

Omdat het zelfstandig wonen voor mensen met een verstandelijke beperking niet gemakkelijk gaat, hebben ze daar begeleiding bij nodig. Als ouders kun je die begeleiding niet eeuwig blijven geven, omdat je daar op een gegeven moment niet meer toe in staat bent. Maar om toch nog zelf invloed te kunnen hebben op de leefsituatie van onze kinderen willen we graag een kleinschalige, veilige woonvoorziening opzetten. Het uitgangspunt van ons hierbij is een gewoon huis, in een gewone wijk! Met een passende vorm van begeleiding waar ze zich kunnen ontwikkelen, met elkaar kunnen genieten en van- en met elkaar kunnen leren. We gaan uit van een, voor zover mogelijk, homogene groep jong volwassenen, in de leeftijd tussen de ± 20 - 30 jaar. Zorg en wonen wordt gescheiden. Er is een gemeenschappelijke ruimte, voor de gezelligheid van het samen wonen. Elke bewoner heeft ook zijn/haar eigen appartement om, net als “iedereen”, een eigen woonplek te hebben met bad-, slaap-, woonkamer, keukentje, bel en  brievenbus. Waar je o.a. ook je eigen visite kunt ontvangen.

woondroom-logo

ZORG

De zorg wordt ingekocht met de PGB’s van de bewoners. De reden hiervoor is, dat we zelf een keuze kunnen maken voor een zorgaanbieder en we mede vorm kunnen geven aan de manier van zorgverlenen.

Omdat de visie van WoondroomZorg ons erg aanspreekt, zijn we blij dat zij straks de begeleiding en zorg voor onze kinderen op zich willen nemen in samenwerking met de stichting.

BEGELEIDING EN SFEER

De begeleiding zal plaatsvinden in overleg met de ouders en zal voor de bewoners zo veel mogelijk worden voortgezet zoals zij thuis gewend zijn. De begeleiding zal een sturende factor hebben om zoveel mogelijk groepsgevoel te stimuleren in een huiselijke, warme, gezellige sfeer. Maar ook het bewaken van privacy voor de bewoners indien nodig. Ook zal de begeleiding er op toezien of er aan werken, dat kennis en taken, bij de individuele bewoners, behouden blijven en uitdagingen aangaan voor ontwikkeling, indien mogelijk. Met de bewoners, begeleiding en ouders worden regels opgesteld voor het huis. De begeleiding ziet erop toe dat deze nageleefd worden. Vanuit dat basisprincipe wordt deskundige zorg geboden.