Wilt u ons financieel helpen?

Stichting Octet heeft Villa Octet in eigendom. Voor het onderhoud van het gebouw en het voortbestaan van de stichting is financiële steun nodig. Hiervoor is de club "Vrienden van Octet" opgericht. Iedere "vriend" doneert jaarlijks aan Stichting Octet. Elke vorm van steun aan ons ouderinitiatief wordt zeer gewaardeerd. Wordt u ook één van de vrienden van Octet? Download en vul dan dit vrienden formulier in.  U kunt het per e-mail opsturen naar: secretaris@villaoctet.nl. Alvast bedankt!


Stichting Octet is erkend als goed doel, ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat is voor het realiseren van Villa Octet van groot belang. Voor bedrijven én voor particulieren is een schenking aan een erkend goed doel namelijk een stuk aantrekkelijker. De overheid stimuleert het schenken aan ANBI's, door dit fiscaal aftrekbaar te maken.

Op de website www.anbi.nl vindt u meer informatie en een handige calculator om uw voordeel uit te rekenen. Deze calculator houdt echter geen rekening met uw drempel bij eenmalige giften. Ook de belastingdienst heeft informatie over periodieke giften <hier>.

Uw bijdrage kunt u overmaken op NL04 INGB 0006 6836 36 t.n.v. Stichting Octet.

Periodiek schenken - tenminste vijf jaar achtereen eenzelfde bedrag - is beduidend aantrekkelijker dan eenmalig schenken omdat het volledige bedrag aftrekbaar is zonder drempel!

Voor periodieke giften moet wel een overeenkomst worden opgesteld. Deze kunt u downloaden door op het formuliertje hieronder te klikken. Graag BEIDE exemplaren ('exemplaar voor de schenker' en 'exemplaar voor Stichting Octet') volledig invullen, ondertekenen en opsturen naar het adres op het formulier (zie punt 8 op het formulier).